top of page

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal in cadrul procesului de recrutare.

 

Termenii „Resurse Potrivite” sau „noi” se referă la serviciul de mediere din cadrul SC EMMAUS INTEGRARE SRL, CUI: 34256128, cu sediul social: Satu Mare, bld Vasile Lucaciu nr. 20.

 

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

 

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către candidati și care sunt necesare pentru a putea oferi acces oportunitățile de angajare oferite prin intermediul „Resurse Potrivite”.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal in cadrul procesului de mediere.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui solicitant al serviciilor de mediere.

 

„Resurse Potrivite” se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către „Resurse Potrivite”cu respectarea următoarelor principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

„Resurse Potrivite” prelucrează datele cu caracter personal legal, corect și în mod transparent. Protecția datelor cu caracter personal este evaluată la începutul oricărei activități, prelucrarea fiind efectuată numai în condițiile unei informări corespunzătoare a persoanei vizate.

 • Respectarea drepturilor persoanei vizate

În limitele legii, „Resurse Potrivite”garantează persoanelor vizate exercitarea drepturilor de acces la datele cu caracter personal prelucrate, de rectificare a datelor cu caracter personal inexacte, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării sau dreptul la portabilitatea datelor.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

„Resurse Potrivite” utilizează datele colectate numai în scopul informării privind serviciile noastre, oportunitățile de angajare oferite prin intermediul societății noastre si desfășurarea procesului de selecție. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

În vederea protejării datelor colectate, „Resurse Potrivite”a pus în aplicare măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să fie evitată pe cât posibil o eventuală breșă de securitate, măsurile aplicate fiind evaluate periodic în vederea actualizării cu noile tehnologii.

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm

Colectam date personale prin intermediul platformelor de recrutare la care dvs aplicati. Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea desfasurarii procesului de mediere oferit de „Resurse Potrivite”.

Datele solicitate pot include:

 • numele complet,

 • numărul de telefon,

 • adresa de e-mail,

 • domiciliul sau reședința, dupa caz adresa de corespondență.

 • Istoricul educației și experienței profesionale;

 • Limbi străine cunoscute și alte abilități profesionale;

 • Data nașterii, respectiv CNP-ul

 • Sexul;

 • Factori de identificare fizică furnizați prin intermediul unor fotografii;

 • Date furnizate de persoanele pe care le-ați indicat pentru a oferi referințe despre dumneavoastră, precum și:

 • Orice alte date conținute în CV-ul dumneavoastră, pe care le furnizați privind ariile de interes în ceea ce privește cariera dumneavoastră și alte date despre calificările dumneavoastră în vederea angajării.

 

Cum utilizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm (scopul prelucrării):

 • Mediere : de către angajatii si colaboratorii „Resurse Potrivite”, incluzând transferul datelor către potențiali angajatori sau instituții publice în vederea îndeplinirii unei obligații legale.

 

Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal:

 • Avem consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveti posibilitatea de a va retrage in orice moment consimtamantul prin urmarea instructiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de email : office@resursepotrivite.ro.

 

 • Prelucrarea este necesara pentru a lua masuri in vederea incheierii unui contract

La solicitarea dumneavoastra, in procesul de selectie respectiv in vederea realizarii demersurilor privind recrutarea dumneavoastra pentru anumite posturi vacante.

 

 • Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale.

Persoane catre care putem transfera informatiile si datele dumneavoastra cu caracter personal

Nu transmitem datele cu caracter personal care va privesc decat in conformitate cu prezenta Politica sau in baza unor note de informare separate corespunzatoare anumitor activitati. Comunicam date cu caracter personal:

 1. angajatorilor care pot avea disponibila o oportunitate de angajare, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si

 2. altor colaboratori, cum ar fi consultanti specializati in plasarea de forta de munca si subcontractori, pentru a va gasi un loc de munca.

In plus, putem comunica date despre dumneavoastra:

 1. daca exista o cerinta legala sau o decizie legala, inclusiv catre AJOFM;

 2. in baza unei cereri a autoritatilor sau a altor oficiali ai statului, conform prevederilor legale aplicabile, si

 3. in orice alte situatii in care suntem obligati conform legii.

 

Drepturile si optiunile dumneavoastra

  • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obtine, de la „Resurse Potrivite”, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de catre „Resurse Potrivite” si dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;

  • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obtine de la „Resurse Potrivite” rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte;

  • Dreptul de a sterge datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obtine de la „Resurse Potrivite”, stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, insa in acest caz nu veti mai avea dreptul de a beneficia de serviciile „Resurse Potrivite”. Acest drept nu va putea fi exercitat in masura in care „Resurse Potrivite”are obligatia conform legii sa pastreze si sa proceseze anumite date cu caracter personal;

  • Dreptul de a restrictiona prelucrarea: dreptul de a obtine de la „Resurse Potrivite” restrictia de prelucrare, in urmatoarele cazuri:

 1. (i) acuratetea datelor cu caracter personal este contestata de dumneavoastra

 2. (ii) procesarea este nelegala și prin urmare, va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii

 3. (iii) „Resurse Potrivite” nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal dar dumneavoastra solicitati aceste date pentru stabilirea, exercitarea si apararea unor pretentii legale. Aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

  • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere, daca dumneavoastra considerati ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod nelegal de catre „Resurse Potrivite”. Drepturile mai sus mentionate sunt expres prevazute in Regulamentul 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

„Resurse Potrivite”proceseaza datele cu caracter personal doar pe perioada necesara pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate, cu exceptia cazului in care se prevede altfel sau este permis de legislatia in vigoare. Luam masuri pentru a distruge sau anonimiza datele cu caracter personal daca este cerut de lege sau in cazul in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate.

Imediat dupa incheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi sterse sau distruse. Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastra vor fi sterse imediat, in cazul in care veti inchide contul.

 

Cum protejam datele cu caracter personal

„Resurse Potrivite”pune in aplicare masuri de siguranta administrative, tehnice si fizice pentru a proteja datele dumneavoastra impotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterarii, accesarii, comunicarii sau utilizarii.

 

Cum ne puteti contacta

Daca aveti intrebari sau comentarii despre prezenta Politica Globala privind protectia datelor cu caracter personal, daca doriti sa va exercitati drepturile sau sa actualizam datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, va rugam sa ne scrieti la urmatoarea adresa: Bld Vasile Lucaciu nr. 20, Satu Mare sau prin e-mail la urmatoarea adresa de e-mail: office@resursepotrivite.ro.

bottom of page